Om Bolaget

Jobb

Examensarbete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om Acoustic Agree AB

AcousticAgreeAB bildades 2006 av Gerth Fohlin och Kristian Haller med syfte att erbjuda olinjära akustiska materialundersökningar och utrustning för detta.

Metoden och instrumenteringen har sedan dess utvecklats och anpassats för att industrialiseras.

 

gerth

Gerth Fohlin, M.Sc. EE.

Styrelseordförande.

Specialist inom elektronikkonstruktion

 

 

Kristian Haller, Ph.D.

Styrelseledamot, VD.

Specialist på olinjära akustiska mätningar

Tel: 0457-17880 alt. 0709-427955

 

sara

Sara Andersson, M.Sc. ME.

Provningsingenjör med fokus på olinjära akustiska mätningar

Tel: 0457-17880 alt. 0457-473227

 

 

 

 

 

 

 

AcousticAgreeAB • Email: info@acousticagree.se